استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

دومینو
خانه ی آهو در سرخطی از ساختمان ، آسمان را لمس می کند که ساختمانها در خاموشی ، او را به نظاره نشسته اند و شهر صحنه ی تئاتریست که هنرپیشه های آن هر روز ، نمایشنامه ای نو را کلید می زنند و در عین حال به تماشای تئاتری شهری می نشینند که خود هنرپیشه های آنند. همانند تماشگران تئاتر فروشنده ، که در سکوت به اتفاقات خانه ی ویلی می نگرند! خانه ای که اتفاقاتش ، شمایلش و آدمهایش کم از خانه ی آهو و حواشی اش ندارد!
ما آدم ها ، اگر از درون هواپیمایی به تماشای شهر بنشینیم ، خواهیم دید درون این کلونی منظم و منسجم موجودات چگونه در حال تجربه ی زیستن اند ! و اگر مَرکبی که بر آن نشسته ایم در دل این کلونی منسجم فرود بیاید و در پستوهای این کلونی سرک بکشیم خواهیم دید که چگونه مرز ها و محصوریت ها در حال فروپاشیست ، و چگونه رویداد ها دائما همچون زنجیره های به هم پیوسته رخ می دهند و گاها زنجیره ها دچار گسست می شوند و پاره پاره در شهر رها شده و برای خود جولان می دهند.
مهدی طاهری؛ فرناز منظور؛ سپهر صبور؛ پروین نعمتی زاده؛ سحر کرمی