استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

کازینو
آدمایی که خوشحال هستن، آدمایی که ناراحت هستن، کسایی که همه چی به دست آوردن و زندگی شان را باختند. جایی که همیشه بازی در آن جریان دارد. در تمام این لحظات بازیگر ها، گاهی اوقات نظاره گر و گاهی ایفا کننده ی نقش ها هستند.  
کازینو محلی است که در آن آدما سعی در فراموش کردن زندگی روزمره ی خود دارن، هر کس زندگی خودش را پیش می برد و در نقطه ای به هم تلاقی پیدا کرده و زندگی یکدیگر را دچار مشکل می کنند. در این پروژه واقعیت و قصه را با هم ترکیب شده است و بعضی اوقات خود بازیگرها هم تماشاچی داستان خودشان می باشند که مدام بین صحنه ی نمایش و سکوی تماشاچی ها در رفت و آمد هستند. زندگی همواره یک بازی است و افرادی که وارد آن شده اند پس از بازی دوباره به سکوی تماشاچی ها بر می گردند و نظاره گر نقش های خود هستند.
درسا توکلی؛ شفق کیا؛ گلناز حقیقی؛ علی نظری